Entries by G1oal_T6g

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.   Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – mob. predajne Predmet obstarávania: mobilné predajne – 2ks príloha č. 1 – opis predmetu zakázky Predpokladaná hodnota […]

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.   Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – mob. predajne Predmet obstarávania: mobilné predajne – 2ks príloha č. 1 – opis predmetu zakázky Predpokladaná hodnota […]

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.   Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – technológia Predmet obstarávania: technológia pre spracovanie mäsa príloha č. 1 – opis predmetu zakázky Predpokladaná hodnota zakázky: […]

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.   Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – marketing Predmet obstarávania: príloha č. 1 – opis predmetu zakázky Predpokladaná hodnota zakázky: 153 000,00 EUR bez […]