Pripravujeme zavedenie ISO 9001

Od januára 2017 pripravujeme zavedenie systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.