Przygotowujemy wdrożenie normy ISO 9001

Od stycznia 2017 przygotowujemy wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnie z normą ISO 9001.